Tot un veritable repte organitzatiu per a les empreses...

Com impacten els sistemes de FM o d'Asset Management (AM) a les Empreses i a les Organitzacions? Quins són els avantatges de l'estandarització, en els apartats de Gestió d'Actius Físics i de Facility Management?

M'he proposat escriure un petit article per descriure la meva visió personal (repeteixo, la meva visió personal) de com evolucionarà el mercat del Facility Management a 2019.

Tot Facility Manager té com una de les seves majors preocupacions la disponibilitat de les instal·lacions. Una de les parts més importants de les mateixes és el sistema de distribució elèctrica.

És freqüent que, en el projecte d'instal·lacions d'un edifici, es tingui molt en compte el cost de la inversió inicial (incloent materials i la seva instal·lació) però no es valori suficientment el cost acumulat al llarg de tot el seu cicle de vida.