Com impacten els sistemes de FM o d'Asset Management (AM) a les Empreses i a les Organitzacions? Quins són els avantatges de l'estandarització, en els apartats de Gestió d'Actius Físics i de Facility Management?

M'he proposat escriure un petit article per descriure la meva visió personal (repeteixo, la meva visió personal) de com evolucionarà el mercat del Facility Management a 2019.

Tot Facility Manager té com una de les seves majors preocupacions la disponibilitat de les instal·lacions. Una de les parts més importants de les mateixes és el sistema de distribució elèctrica.

És freqüent que, en el projecte d'instal·lacions d'un edifici, es tingui molt en compte el cost de la inversió inicial (incloent materials i la seva instal·lació) però no es valori suficientment el cost acumulat al llarg de tot el seu cicle de vida.

Atenent a la pròxima celebració aquest mes de novembre a Fira Barcelona, del congrès anual SMARTCITY EXPO WORLD CONGRESS, l’ACFM com a organització transversal, intenta explicar entre d’altres, com sota el paraigües del Facility Management, hi convergeixen moltes disciplines que, de manera integrada, combinen l'anàlisi permanent mitjançant eines TIC, l’aplicació de models de gestió que estableixen elements estratègics i l'optimització dels processos i serveis, que fan del Facility Management un generador autèntic de valor.