L'ACFM ha organitzat una visita guiada al Palau del Parlament de Catalunya i una posterior reunió amb els tècnics del Departament d'Infraestructures, Equipaments i Seguretat.

L'actiu més important en la professió de Facility Management són les persones.

El passat dimarts 16 de maig, el COAC (Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya), va organitzar una jornada dedicada al Facility Management al BB Construmat.