L'ACFM ha organitzat una visita guiada al Palau del Parlament de Catalunya i una posterior reunió amb els tècnics del Departament d'Infraestructures, Equipaments i Seguretat.

L'actiu més important en la professió de Facility Management són les persones.

El passat dimarts 16 de maig, el COAC (Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya), va organitzar una jornada dedicada al Facility Management al BB Construmat.

El passat dimarts 14 de maig, el CAATEEB (Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona), va organitzar una jornada sobre economia circular al BB Construmat, anomenada "Reutilitzar, Reciclar i Redissenyar l’Edificació".

Situat en 25000 m2 d'espectaculars jardins del segle XIX i amb inigualables vistes de l'impressionant perfil urbà de Barcelona, aquest luxós hotel urbà ofereix un retir tranquil a la ciutat.