La 9a edició del Smart City Expo World Congress (SCEWC) reunirà de nou a líders de les ciutats i organitzacions més innovadores de l'món per emfatitzar l'objectiu últim i comú de les ciutats intel·ligents de convertir-se en llocs més habitables.

L’ACFM ha de vetllar per la qualitat en un mercat on sovint la barrera d’entrada és massa baixa.

Quins són els requisits perquè una indústria sigui 4.0?

Les cookies ens faciliten la prestació dels nostres serveis. Amb l'ús dels nostres serveis, ens permet utilitzar cookies.