Ahir a l'Expo Advanced Factories que es va celebrar al CCIB de Diagonal Mar, van tenir lloc, com a part integrant del Congrés Industry 4.0, les ponències sobre IoT a nivell industrial amb la presència de l'ACFM com a Supporting Partner.

L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat participa activament de l'Estratègia Smart de Catalunya (SmartCat) amb l'objectiu de millorar els serveis a la ciutadania gràcies a la utilització més eficient dels recursos i el màxim aprofitament de l'ús de la tecnologia i la informació digital per innovar en els serveis públics, impulsar el creixement econòmic i promoure una comunitat local més intel·ligent, sostenible i integradora.

S’ha passat del conjunt entre la figura del Cap de Manteniment, de perfil 100% tècnic, del Departament de RRHH, del Departament Financer, entre d’altres, a la figura única actual del FM, professional que necessita ser coneixedor d’aquestes disciplines descrites, així com dominar-ne d’altres, com l’arquitectura i l’enginyeria.

Blockchain, computació quàntica, analítica augmentada i intel·ligència artificial (IA) impulsaran canvis i nous models de negoci.

Amb data de 6 d'octubre de 2018 va ser publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el Reial Decret Llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció de les persones consumidores. Aquest Reial Decret Llei suposa una sèrie de novetats en el sector elèctric, el bo social elèctric, la creació d'un bo social tèrmic, en matèria d'autoconsum i d'energies renovables, entre d'altres aspectes.