Coneixement

Volem promoure professionals més formats i informats en les pràctiques més avançades del FM i per això vetllem per què disposin de la formació necessària per adquirir aquest coneixement.

 

 

Negoci

Pretenem dotar als associats d’eines de divulgació i representació, d’oportunitats de negoci de col·laboració entre els socis i mitjançant les relacions externes, participar i promoure projectes d’interès pel sector del Facility Management, per influir de manera èticament responsable en les AAPP i entitats privades en tot el que tingui referència en legislar la nostre professió i en implantar models de FM.

 

 

Soci

Volem integrar el soci en la comunitat de FM per fer més fort el nostre col·lectiu. Vetllem pels seus drets i deures, oferint un ampli ventall d’activitats i serveis per promoure l’intercanvi d’experiències i coneixement.

 

Entitats Fundadores

Enllaços

Socis per Conveni