Sumar recursos per coordinar actuacions que fomentin la gestió dels equipaments immobiliaris. El conveni que van signar el passat 25 d'abril, l’Associació Catalana de Facility Management (ACFM) i el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN), posa d’acord a dues institucions que comparteixen objectius similars. El compromís es traduirà en noves iniciatives i en una millor comunicació entre els seus membres.

L’Associació Catalana de Facility Management (ACFM) ha signat un conveni de col·laboració amb l'Associació Catalana d’Enginyeria i Consultoria (ASINCA).

ROSMIMAN representa una proposta sòlida, especialitzada i tecnològica en el mercat de sistemes programari per a la Gestió de Manteniment i el Facility Management. Defineixen com a objectiu ajudar els seus clients a assolir els seus objectius per a l'augment de l'eficiència i la productivitat, a través de la gestió eficient dels actius.

 

Barcelona, 19 de setembre de 2017 - La passada setmana es va firmar l’acord de col·laboració entre l’Associació Catalana de Facility Management (ACFM) i l’Associació Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris per potenciar en l’àmbit català la formació i inserció de persones joves posant en pràctica principis ètics associats a la responsabilitat social i al compromís en donar resposta a les situacions d’exclusió social sota la perspectiva del Facility Management.

El passat Juliol l'ACFM ha estat acceptada pel Comitè Executiu de l'ECREE com entitat col.laboradora. El Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar aprovar, en data 25 de febrer de 2014, l’Estratègia Catalana de Renovació Energètica d’Edificis, ECREE, que recull els fruits dels treballs previs desenvolupats pel Projecte MARIE, a més dels esforços conjunts de Govern, entitats i associacions per desenvolupar els continguts dels acords de Construmat (2013) i del Fòrum d’Entitats.