Òbviament a l'inici de l'any es fa molt difícil predir quina serà la realitat d'un any 2022 on estem en un entorn VUCA (volàtil, incert, complex i ambigu).

Tenim diversos condicionants que afecten mundialment que encara s'han de resoldre. Al meu entendre els més importants són:

 • El primer, la pandèmia. Amb la constatació que Omicrón no provoca uns efectes tan greus com les anteriors variants (sigui pel virus o pel nivell de vacunació) i malgrat l'alt nivell de contagis, ja hi ha experts que vaticinen que pot ser un signe dels últims cops de cua de la pandèmia. Tindríem doncs, una evolució com la de la mal anomenada grip espanyola. Tindria sentit per l'evolució històrica de les grans pandèmies, però s'estan descobrint nous ceps, i encara no podem descartar sorpreses. En la meva modesta opinió és aviat per a l'optimisme, però els escenaris macroeconòmics ja consideren una disminució de la pandèmia el 2022.
 • Alt nivell d'inflació. Si bé aquest fenomen s'ha associat a l'efecte “ampolla de xampany” després de la pandèmia i per tant es considera transitori, ja hi ha reaccions dels bancs centrals. El Banc Anglaterra va pujar els tipus del 0,1% al 0,25% el 16 de desembre passat (amb una inflació del 5,1%) i la FED ja ha anunciat la disminució en els seus programes de “tapering”, les possibles pujades de tres trams de tipus el 2022 i, el que més ha preocupat les borses, la reducció del seu balanç. Als EEUU, amb una inflació del 6,8% al novembre, la FED tem que la inflació no sigui un fenomen temporal i està decidint reduir-la, fins i tot avançant al primer trimestre la primera pujada de tipus.
 • Shortage de productes (com els xips): Sembla que el problema és estructural i no es resoldrà durant aquest 2022. Les previsions apunten a una millora el 2023.
 • Alts costos de transport: Aquí sembla que tenim millors notícies i els costos estan disminuint, encara que estem lluny dels costos del 2019. D'una manera o altra la confiança en les llargues cadenes de subministrament (arribant productes d'Àsia per exemple) s’ha trencat i les empreses s'estan replantejant apropar les seves cadenes productives i treballar amb proveïdors més propers (tant de bo sapiguem aprofitar l'oportunitat reindustrialitzant-nos).
 • Alts costos d'energia a Europa: Ara estem constatant dos aspectes que no havíem percebut anteriorment: el cost de la transició energètica i el poder de països com Rússia i Algèria sobre el Mix Energètic. Aquest és un problema de difícil solució i que a més a més la Unió Europea no ho està abordant amb urgència (cosa que preocupa el govern espanyol).
 • Xina: Aquest país durant anys ha estat el motor de l'economia mundial, i actualment és la segona economia. Tot i això, al 2022 es preveu un creixement del 5,1% segons el Banc Mundial (lluny queden i quedaran els temps que sempre s'esperava un creixement a doble dígit anual del PIB). Aquest creixement va acompanyat d‟un canvi d‟estratègia del govern xinès que vol primar el consum intern sobre l‟exportació per distribuir millor la riquesa entre la seva població. Però el temut “Cisne Negro” que ve de la Xina és la por d'una punxada de la bombolla immobiliària (recordem el cas no resolt d'Evergrande). Això, a més del perill que empitjori les relacions amb els EEUU pel tema Taiwan, és un dels grans riscos per a l'economia mundial.

 

Com es tradueix tot això a les previsions de l'estat espanyol?

Els punts més importants a destacar són:

 • Segons BBVA Research, el creixement del PIB de l'estat espanyol serà del 5,5%, encara que ja s'havia rebaixat. El problema és que l'onada del COVID fa témer que el primer trimestre del 2022 sigui pla en creixement (segons el CGE, Consell General d'Economistes) i per tant en realitat tanquem el 2022 amb un creixement entre el 4.5 i un 5% del PIB . Un altre perill pel creixement és l'alt grau d'inflació (les primeres dades apunten a un 6,7%).
 • El creixement en moltes comunitats autònomes ve determinat per la previsió que el turisme es recuperi. Òbviament tot depèn que la pandèmia entri en la fase final perquè es compleixin aquestes expectatives. BBVA Research assumeix un creixement del 5,6% per a Catalunya per l'augment del turisme.
 • Perquè es compleixin les previsions, els fons europeus NGEU s'han d'executar. Aquí hi ha diversos riscos ja que ja s'han detectat retards en l'assignació de fons (una de les causes és que els departaments que adjudiquen no estan dimensionats per llençar tantes licitacions alhora). Un altre dels perills és la falta de credibilitat, ja que les presses està portant que es llencin licitacions amb un termini de 10 dies, amb un esforç de licitació que les PIMES no poden assumir, per la qual cosa el gran teixit empresarial del país podria no rebre directament aquests Fons.

 

Quines són les previsions per a Catalunya?

 • La Cambra de Comerç de Barcelona ja anunciava a l'octubre que rebaixava les previsions de creixement de Catalunya el 2022 a un valor més proper al 5%. Per evitar-ho des de la Cambra sol·licitaven:
  • Moderar la pujada dels salaris per evitar una espiral preus/salaris
  • Evitar pujades fiscals a curt termini.
  • Augmentar l'oferta de professionals als sectors més tensionats.
  • Impulsar una nova política industrial a Catalunya que afavoreixi la innovació, l'ocupació de qualitat i un creixement compatible amb el medi ambient. Recordem que això va ser abans de l'onada d'Omicron pel que segons l'autor, i pensant en la possibilitat que el creixement el primer trimestre s'estany, crea riscos que el creixement anual estigui a Catalunya per sota del 5%.
 • Les previsions 2022 es basen en la disminució de la pandèmia, la tornada del turisme i l'execució eficient dels NGEU.

 

Per tant, per minimitzar l'impacte en la desviació en el creixement del PIB 2022 de l'última onada Covid veiem com pren rellevància la correcta execució (que no pas assignació) dels fons NGEU i que la pandèmia realment passi a una fase baixa intensitat. Haurem d'estar molt atents a les properes informacions de l'Idescat i en particular de la propera enquesta de Clima empresarial (que és trimestral, la T4 2021 està en curs).

 

Com condiciona tota la informació que hem vist als Facility Managers a Catalunya?

 • La primera preocupació continua sent i serà durant uns mesos més (si tot va bé) la salut de les persones que estiguin a l'espai construït. Amb això em refereixo tant a treballadors (per exemple els que treballin a l'oficina) com a clients i transeünts (hotels, grans magatzems,..etc.). El Facility Manager es consolida com el líder de les accions necessàries a implementar i en el control de riscos. Per tant, la tendència d'acceptar per part de les empreses que el Facility Manager és un actor estratègic es consolida i els Facility Managers hem d'aconseguir que això no sigui un miratge que desaparegui amb la pandèmia. Destacar que una altra tendència que s'ha accelerat per mesurar i mantenir la salubritat dels llocs construïts és la “sensorització”, l'aplicació de IoT i l'aprofitament de les dades (IA, Big Data). La Digitalització ha demostrat els seus beneficis per ajudar els FM a mantenir la salubritat dels edificis, mesurant qualitat d'aire, renovacions, etc. Per tant (i això és una tendència mundial) assistim a un creixement de la digitalització dels edificis o smartbuilding.
 • La forma de treball híbrida es consolida. És clar que el teletreball funciona, però també és clar que la presencialitat és necessària per mantenir una cultura d'empresa, perquè hi hagi una socialització (sempre desitjada) entre els equips humans que hi ha en una empresa, perquè la creativitat no es menystingui, …etc. Les oficina continuaran sent necessàries. El Facility Manager haurà dimplementar aquests espais de treball híbrids. Per tant:
  • Necessitarem oficines però aquestes seran més petites i flexibles. Els espais seran flexibles i s'aplicarà el concepte de “office hotel”. Els col·laboradors reservaran per endavant un lloc de treball (que no serà fix) per treballar alguns dies de cada setmana. Igual en el cas de les sales de reunió.
  • Per gestionar els espais haurem d'utilitzar més sensors i aplicar solucions informàtiques com ara IWMS (Integrated Workplace Management System) perquè l'equip de Facility Management pugui fer la seva gestió d'una manera eficient.
 • El cost de l'energia és molt elevat, i sembla que a curt termini no disminuirà. Per tant aquest 2022 els Facility Managers respondran a aquest repte amb: o Seguiment de la factura energètica i accions per intentar reduir-la o almenys contenir-la negociant amb els proveïdors. o Aplicar accions d'eficiència energètica tant actives com passives. o Implementar fonts d'energia renovable i emmagatzematge quan el ROI ho justifiqui. El professional de FM pot donar una contribució molt important al compte dexplotació de lempresa amb els estalvis derivats de la gestió energètica.
 • Optimització dels pressupostos. En un entorn VUCA, el primer afectat són els pressupostos operatius de les empreses. Per tant, al Facility Manager se li demanarà optimitzar el seu pressupost. El repte dels professionals serà donar la seva contribució sense detriment de les diverses tasques per donar el servei que ha de donar. Això es complica en un entorn d'inflació o creixement de despeses (per exemple, major nombre de rutines de neteja a causa del COVID-19). Aquí la confiança de l'empresa en els equips de FM ha de ser total i no cal aplicar retallades no justificades (el típic m'has de retallar el pressupost un 5%...)
 • Els Facility Managers podran aprofitar la implementació de la Digitalització per prendre més dades de camp. Aquesta és l'oportunitat per incrementar les tasques de manteniment predictiu, ja que en poder sensoritzar més, tindrem l'oportunitat a través de les dades llegides d'entendre si una instal·lació o una màquina fallarà. Amb això es podrà estalviar en evitar costos no desitjats a parades o simplement eliminant tasques de manteniment preventiu no necessàries. Aquesta és una tendència mundial. La facilitat de connectar solucions informàtiques a Cloud, que es paguen per subscripció, abarateixen l'aplicació del manteniment predictiu. L'FM, per tant, podrà convèncer la direcció de manera més fàcil per obtenir el pressupost necessari.

Per descomptat al final podem tenir alguna sorpresa el 2022 (tant positiva com negativa), però una part del rol del Facility Manager és, amb la visibilitat que es té a cada moment, tractar de preparar-se i preparar l'empresa per als desafiaments i les oportunitats que cada nou any ens ofereix. Recordem que la tecnologia és una aliada cada cop més important per al professional del Facility Management i l'altre aliat és la formació (sempre ser curiosos, sempre aprendre i sempre promoure que els nostres equips aprenguin).

Espero que aquest article us ajudi a planificar el vostre pla anual 2022. Des de l'Associació Catalana de Facility Management estem sempre a la vostra disposició en cas que necessiteu assessorament sobre les noves tendències, tecnologies i disciplines necessàries per afrontar els vostres reptes professionals, més en un any VUCA com és el 2022.

 

Manuel Járrega

President de l’Associació Catalana de Facility Management

Utilitzem cookies al nostre lloc web. Unes són essencials per al funcionament del lloc, mentre que d’altres ens ajuden a millorar aquest lloc i l’experiència de l’usuari (cookies de seguiment). Podeu decidir si voleu permetre o no cookies. Tingueu en compte que si les rebutgeu, és possible que no pugueu utilitzar totes les funcionalitats del lloc.