Objecte

L'Associació Catalana de Facility Management (des d'ara, ACFM), responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el que es pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web de quines són les condicions d'ús d'aquest.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el seu rol d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí exposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.

L'ACFM es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavís o posar en coneixement dels usuaris les esmentades obligacions, entenent-se com a suficient la publicació en el lloc web de la ACFM.

 

Responsabilitat

L'ACFM s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al lloc web.

Aquest lloc web pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina web) per a fer determinades funcions que són considerades imprescindibles pel correcte funcionamient i visualització del lloc web. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l'única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen al final de la sessió de l'usuari. Mai s'utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal.

Des d'aquest lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que l'ACFM no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en el seus llocs web, aquesta no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte als esmentats continguts. En tot cas, l'ACFM manifesta que procedirá a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a l'esmentat lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

L'ACFM no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, chats, generadores de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de l'ACFM. No obstant això i en compliment del que disposa l'art. 11 i 16 de la LSSI-CE, l'ACFM es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic.

En el cas de que l'usuari consideri que hi ha en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta clasificació, es prega ho notifiqui de forma immediata a l'administrador del lloc web.Aquest lloc web ha estat revisat i provat per a que funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, no es descarta la possibilitat de l'existència de certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies similars que facin impossible l'accès al lloc web.

 

Protecció de Dades Personals

La ACFM està molt compromesa amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l'art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

L'ACFM posa a disposició dels usuaris la Politica de Privacitat de l'entitat informant-los respecte als següents aspectes: Dades del responsable del tractament de dades, dades tractades, arxiu al qual s'emmagatzemen, finalitat del tractament, obligatorietat o no de facilitar-los, així com les conseqüències en cas de no facilitar-los i sobre els drets assistents a tot usuari i el procediment per a exercitar-los.

 

Propietat Intel·lectual i Industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i resta d'elements necessaris pel seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de l'ACFM o en el seu cas disposa de llicència o autorització expresa por part dels autors.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intelectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents. Independentement de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas l'autorització escrita prèvia por part de l'ACFM.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament por part de l'ACFM serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor. Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a l'ACFM i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte als mateixos.

En tot cas, l'ACFM compta amb l'autorització expresa i prèvia per part dels mateixos. L'ACFM reconeix a favor del seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva menció o aparició en el lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna del l'ACFM sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.

Fem servir cookies

Utilitzem cookies al nostre lloc web. Unes són essencials per al funcionament del lloc, mentre que d’altres ens ajuden a millorar aquest lloc i l’experiència de l’usuari (cookies de seguiment).

Podeu decidir si voleu permetre o no cookies. Tingueu en compte que si les rebutgeu, és possible que no pugueu utilitzar totes les funcionalitats del lloc.