...aquest concepte anglosaxó està entrant amb força a la resta de cultures d’aquest món global en el que vivim, i acabarà imposant-se per els beneficis demostrats que comporta, tant a Catalunya com a la resta de països del món.

Tot un veritable repte organitzatiu per a les empreses...

L'ACFM ha organitzat una visita guiada al Palau del Parlament de Catalunya i una posterior reunió amb els tècnics del Departament d'Infraestructures, Equipaments i Seguretat.

L'actiu més important en la professió de Facility Management són les persones.

El passat dimarts 16 de maig, el COAC (Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya), va organitzar una jornada dedicada al Facility Management al BB Construmat.