Aquí trobareu el vídeo de la passada jornada sobre els aspectes legals de la funció del Facility Manager...

En els seus inicis, la neteja d’edificis i locals era considerada com una feina perfectament assumible per qualsevol persona, sense cap tipus de formació. I amb el “boca-orella” dels companys i companyes més veterans, ja se’n sortia tothom. És a dir, ningú parlava de formació, ni per accedir a un lloc de treball ni per desenvolupar les tasques de neteja un cop contractada la persona.

La forta demanda que hi ha al mercat de professionals capacitats en la gestió estratègica d'actius immobiliaris, converteix el màster en Facility Management a una oportunitat única d'especialització i projecció professional de present i futur.

La funció Facility Management està adquirint dia a dia major rellevància en la mesura que les organitzacions estan prenent consciència de la conveniència d'agrupar sota una mateixa responsabilitat la gestió de totes les activitats relacionades amb els actius físics, així com els serveis a les persones de l'organització.

En nom de l’ACFM i del Casal dels Infants, us volem agrair el suport rebut per les empreses que heu col·laborat en la primera edició del Facility Services (FCC, CARPIRE i ILUNION). Moltes gràcies per POTENCIAR, VALORAR i AJUDAR als qui han de lluitar dia rere dia per demostrar que aporten valor al mercat laboral.

Subcategories