L'IoT Solutions World Congress és l'esdeveniment líder a nivell mundial que vincula l'Internet de les coses amb la indústria..

Quins són els requisits perquè una indústria sigui 4.0?

L'Institut per a l'Estalvi i la Diversificació Energètica (IDAE) , dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica , ha publicat una nova versió, actualitzada i completa, de la guia per facilitara  la ciutadania la tramitació i posada en marxa d'instal·lacions d'autoconsum energètic.

El Ministeri per a la Transició Ecològica ha obert el període d'informació pública del Projecte de Reial Decret pel qual es modifica el Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE). Les al·legacions es podran remetre fins el 16 de setembre del 2019.

Global FM, IWFM i CBRE varen publicaro informes relatius a la situació y tendències de mercat en Facility Management.