ROSMIMAN representa una proposta sòlida, especialitzada i tecnològica en el mercat de sistemes programari per a la Gestió de Manteniment i el Facility Management. Defineixen com a objectiu ajudar els seus clients a assolir els seus objectius per a l'augment de l'eficiència i la productivitat, a través de la gestió eficient dels actius.

 

Barcelona, 19 de setembre de 2017 - La passada setmana es va firmar l’acord de col·laboració entre l’Associació Catalana de Facility Management (ACFM) i l’Associació Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris per potenciar en l’àmbit català la formació i inserció de persones joves posant en pràctica principis ètics associats a la responsabilitat social i al compromís en donar resposta a les situacions d’exclusió social sota la perspectiva del Facility Management.

El passat Juliol l'ACFM ha estat acceptada pel Comitè Executiu de l'ECREE com entitat col.laboradora. El Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar aprovar, en data 25 de febrer de 2014, l’Estratègia Catalana de Renovació Energètica d’Edificis, ECREE, que recull els fruits dels treballs previs desenvolupats pel Projecte MARIE, a més dels esforços conjunts de Govern, entitats i associacions per desenvolupar els continguts dels acords de Construmat (2013) i del Fòrum d’Entitats.

 

  • Aquesta entitat neix amb la voluntat d’agrupar professionals, empreses i altres entitats que desenvolupin activitats relacionades amb el Facility Management a Catalunya.
  • El Facility Management és la segona partida econòmica més important d’una companyia i pot generar estalvis entre el 20% i el 30%.

 

Dimarts, 23 de maig del 2017 – El Facility Management ja disposa de la seva institució en l’àmbit català amb la inauguració de l’Associació Catalana de Facility Management (ACFM). L’Acte de Presentació ha tingut lloc a l’Auditori CaixaForum, ha comptat amb les ponències d’experts i càrrecs polítics i ha aplegat 200 assistents.

 

Ahir es va firmar l’acord de col·laboració entre l’Associació Catalana de Facility Management (ACFM) i el Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC) per potenciar en l’àmbit català l’eficiència energètica sota la perspectiva del Facility Management.