L'Associació Catalana de Facility Management (des d'ara, ACFM), amb domicili social a Avinguda Diagonal, 630, 2-2, 08017 a la ciutat de Barcelona, ​​és una associació degudament inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número de registre 59043, essent la titular del present lloc web (www.acfm.cat) i amb correu electrònic de contacte .

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la normativa de desenvolupament, l'ACFM, en compliment del que disposa l'art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els usuaris, en el procés d'introducció de les seves dades, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de l'ACFM amb les següents finalitats possibles:

  • Emissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials estaran relacionades a productes o serveis oferts per la ACFM, així com per part del seus col·laboradors o amb els que aquesta hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials es realitzaran per part de la ACFM i seran de productes i/o serveis relacionats amb el sector de l'ACFM.
  • Realització d'estudis estadístics.
  • Tràmits, encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l'usuari en el lloc web de la companyia.
  • Enviaments del butlletí de notícies del lloc web.

 

L'ACFM informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que anés a realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es demanaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

Algunes de les dades sol·licitades mitjançant el lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En el cas que no siguin facilitades totes les dades requerides, l'ACFM no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

L'ACFM garanteix en tot cas a l'usuari l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes que disposa la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, pels següents mitjans:

  • Correu postal: Avinguda Diagonal, 630, 2n. 2a., 08017 - Barcelona
  • E-Mail: (en aquest cas la sol·licitud s'ha d'enviar amb certificat d'identitat digital, no fent falta còpia de DNI)

De la mateixa manera, l'usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent clic a l'apartat "donar-se de baixa de tots els correus electrònics remesos per part de l'ACFM" o "cancel·lar subscripció".

L'ACFM ha adoptat les mesures tècniques i d'organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i / o accés per part de tercers no autoritzats.

 

Ús de Cookies

L'ACFM, pel seu propi compte o la d'un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesurament, poden utilitzar cookies quan un usuari navegui pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d'un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l'usuari durant el seu temps de navegació. Les cookies utilitzades pel lloc web s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l'usuari.

Mitjançant l'ús de les cookies és possible que el servidor on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés als usuaris que s'hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. S'utilitzen també per mesurar l'audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el lloc web, no resulta necessari que l'usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, sense perjudici que sigui necessari que l'usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació requereixi el previ registre o "login".

Les cookies utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l'única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

 

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un número asignat automàticament a un ordinador quan aquest es conecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un arxiu d'activitat del servidor que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conéixer el nombre d'impresions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, l'ordre de visites, el punt d'accès, etc.

 

Seguretat

El lloc web pot utilitzar tècniques de seguretat de la informació generalment aceptades a la indústria, com firewalls, procediments de control d'accès i mecanismes criptogràfics, tot això amb l'objecte d'evitar l'accès no autoritzat a les dades. Per aconseguir-ho, l'usuari/client accepta que l'ACFM obtingui dades per a la corresponent autenticació dels controls d'accès.

Tot procès de contractació o que comporti la introducció de dades personals de caràcter alt (salut, ideologia,…) seran sempre transmesos mitjançant protocolos de comunicació segura de tal menera que cap tercer tingui accès a la informació transmesa via electrònica.