Des dels seus inicis, l'Associació Catalana de Facility Management (ACFM) segueix creixent dia a dia, sumant nous socis, ja sigui amb caràcter numerari, col·laborador, per conveni o soci estudiant.

Creixement econòmic, globalització, desenvolupament tecnològic: Aquí estan algunes de les megatendències que estan donant forma al futur de la FM.

Aquí trobareu el vídeo de la passada jornada sobre els aspectes legals de la funció del Facility Manager...

En els seus inicis, la neteja d’edificis i locals era considerada com una feina perfectament assumible per qualsevol persona, sense cap tipus de formació. I amb el “boca-orella” dels companys i companyes més veterans, ja se’n sortia tothom. És a dir, ningú parlava de formació, ni per accedir a un lloc de treball ni per desenvolupar les tasques de neteja un cop contractada la persona.

La forta demanda que hi ha al mercat de professionals capacitats en la gestió estratègica d'actius immobiliaris, converteix el màster en Facility Management a una oportunitat única d'especialització i projecció professional de present i futur.