Recentment el Registre d'Economistes Assessors Fiscals (REAF), òrgan especialitzat en assessoria fiscal del Consell General d'Economistes d'Espanya, assenyalava que era necessari habilitar un punt d'accés únic a les Notificacions electròniques obligatòries dels Ens i Administracions Públiques.

...aquest concepte anglosaxó està entrant amb força a la resta de cultures d’aquest món global en el que vivim, i acabarà imposant-se per els beneficis demostrats que comporta, tant a Catalunya com a la resta de països del món.

Tot un veritable repte organitzatiu per a les empreses...

L'ACFM ha organitzat una visita guiada al Palau del Parlament de Catalunya i una posterior reunió amb els tècnics del Departament d'Infraestructures, Equipaments i Seguretat.

L'actiu més important en la professió de Facility Management són les persones.