Us informem que el proper 19 d'Octubre, a Madrid, es celebrarà la propera Jornada Anual de Manteniment dels Edificis de l'Associació Espanyola de Manteniment (AEM).