La funció Facility Management està adquirint dia a dia major rellevància en la mesura que les organitzacions estan prenent consciència de la conveniència d'agrupar sota una mateixa responsabilitat la gestió de totes les activitats relacionades amb els actius físics, així com els serveis a les persones de l'organització.

Aquest fet que cal considerar positiu perquè significa una valoració de la funció Facility Management, significa a la vegada l'assumpció d'una sèrie de responsabilitats lligades tant a la seguretat, el benestar i els drets de les persones com al conjunt dels actius físics i la preservació del medi ambient.

Aquest acte pretén brindar als facility managers una sèrie de referències, coneixements, pautes i eines en relació als aspectes legals i responsabilitats inherents a la seva funció:

  • Manteniment normatiu
  • Responsabilitat civil-penal.
  • Assegurances
  • Riscos laborals CSS/CAE OSHAS
  • Llicències d'obres i d'activitat
  • Legalització d'instal·lacions
  • Eficiència energètica: Horitzó 2010
  • Salut de l'edifici, contaminació acústica, lipoatròfia, radiació electromagnètica
  • LOPD

En aquesta jornada es donaran a conèixer les responsabilitats associades a la funció Facility Management i pautes per gestionar-les. Acte organitzat pel Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN) amb la col·laboració de l'Associació Catalana de Facility Management (ACFM).

 

Més informació

 

Patrocini

Voleu patrocinar aquesta jornada? Consulteu les condicions pel patrocini.

Consultar