El Facility Manager és la figura clau per optimitzar els recursos de les empreses. Planifica els manteniments preventius i correctius dels edificis, implementa tecnologies intel·ligents, gestiona els espais i noves ubicacions i estalvia despeses energètiques. Amb criteri professional, decideix davant una opció de compra o lloguer, gestiona la subcontractació de serveis i selecciona el programari de gestió més adequat.

Arquitectes i tècnics, de l’Administració Pública que es dediquin a la gestió d'equipaments, edificis i espai públic i tinguin la necessitat d'ampliar o actualitzar els seus coneixements.

Durant el postgrau es realitzaran visites guiades a edificis de diferents tipologies i usos, tant públics com privats, amb l'objectiu de conèixer in situ el rol del Facility Manager.

 

Més informació