Quins són els requisits perquè una indústria sigui 4.0?

L'Associació Espanyola de Normalització (UNE) ha publicat l'Especificació "UNE 0061: Indústria 4.0. Sistema de gestió per a la digitalització. Criteris per a l'avaluació de requisits", que estableix els requisits mínims per poder considerar una indústria Digital.

Aquesta Especificació ha estat desenvolupada amb la participació i consens d'un grup d'experts de l'Administració, associacions sectorials, grans empreses i pimes, sota l'impuls del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme com a mesura de suport a la Indústria espanyola en el seu procés de digitalització.

Estableix un total de 92 requisits dels que 61 es consideren obligatoris.

Més informació