Global FM, IWFM i CBRE varen publicaro informes relatius a la situació y tendències de mercat en Facility Management.

Considerem que poden ser de gran interès. En la secció d'Informes de l'Àrea de Documentació, els trobareu disponibles per a descàrrega i posterior lectura.