En els seus inicis, la neteja d’edificis i locals era considerada com una feina perfectament assumible per qualsevol persona, sense cap tipus de formació. I amb el “boca-orella” dels companys i companyes més veterans, ja se’n sortia tothom. És a dir, ningú parlava de formació, ni per accedir a un lloc de treball ni per desenvolupar les tasques de neteja un cop contractada la persona.

Aquesta idea tradicional ha anat evolucionant amb el pas dels anys, principalment perquè avui dia es fan servir productes d’elevat cost que en cap cas no haurien de ser emprats per persones que no coneguin, el correcte mètode de treball per assolir els rendiments esperats, les dosificacions adients, les superfícies a on no poden ser aplicats, la utilització de draps de diferents colors per netejar diferent tipus de superfícies etc. Per tant, les empreses s’haurien de preocupar, i molt, de la formació tècnica del personal de neteja, a més de la prevenció de riscos laborals.

En els darrers anys ha hagut avenços, però encara queda molt per fer en el tema de formació en aquest col·lectiu. La majoria de plecs de condicions de neteja, tant d’administracions públiques com d’entitats privades, no demanen cap tipus de formació específica pel personal com a requeriment obligatori, mentre que sí és molt habitual fer-ho als concursos d ´altres serveis com manteniment, jardineria, restauració... A més, els plecs solen demanar un cert percentatge de personal en risc d’exclusió i personal discapacitat per afegir als contractes. Normalment arriben sense experiència quedant a criteri opcional per l´empresa ocupar-se de la seva formació especifica. Des de FCC creiem que es un objectiu estratègic potenciar la formació reglada per a garantir un programa d’inserció real a la societat . A nivell econòmic, a més, les inversions fetes en la formació de les persones d’alguns d’aquests col·lectius es compensa amb escreix amb els ajuts que ofereix l’administració per la seva contractació.

Davant aquestes noves exigències contractuals i socials globals es fa cada dia més imperiosa la necessitat de, per una banda, donar més oportunitats a col·lectius tradicionalment desafavorits i, per altra banda, que a tot el personal dels contractes de neteja arribi formació així com de cursos de reciclatge que permetin millorar nivells de qualitat , processos i procediments.

Utilitzem cookies al nostre lloc web. Unes són essencials per al funcionament del lloc, mentre que d’altres ens ajuden a millorar aquest lloc i l’experiència de l’usuari (cookies de seguiment). Podeu decidir si voleu permetre o no cookies. Tingueu en compte que si les rebutgeu, és possible que no pugueu utilitzar totes les funcionalitats del lloc.