Sumar recursos per coordinar actuacions que fomentin la gestió dels equipaments immobiliaris. El conveni que van signar el passat 25 d'abril, l’Associació Catalana de Facility Management (ACFM) i el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN), posa d’acord a dues institucions que comparteixen objectius similars. El compromís es traduirà en noves iniciatives i en una millor comunicació entre els seus membres.

Marc Sistach, president de l’ACFM, i Miquel Darnés, degà del Col·legi, han escenificat a les instal·lacions d’ENGINYERS BCN, l’acord al qual ambdues institucions han arribat. Es tracta d’un conveni en què les parts pacten col·laborar en la difusió de temes d’interès comú, en iniciatives que promoguin el creixement professional dels seus integrants i en donar-se suport en l’anàlisi de noves normatives vinculades al Facility Management, entre d’altres acords. L’ACFM, com a associació que promociona les activitats relacionades amb la gestió dels immobles, i el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, com a corporació que ordena l’exercici de la professió, tenen interessos comuns. Aquesta col·laboració, per tant, de ben segur que repercutirà en importants beneficis per a ambdues parts.