"Si al sector privat és tan patent la millora de costos fent servir el Facility Management, també se n’hauria d’aprofitar la societat, des de l’Administració Pública."

 

Avui, 9 d'octubre de 2017 i a Barcelona, tenim el plaer d’entrevistar al Sr. Juanjo Sala, de l’empresa NDAVANT, amb qui volem saber la seva visió respecte al mercat del Facility Management a Catalunya i les seves perspectives.

 

Moltes gràcies per atendre’ns. Abans de tot,... ens pot explicar, en poques paraules, la seva trajectòria professional?

Tinc 46 anys, casat i amb una filla. Vaig formar-me a l’Escola Superior d’Enginyeria Industrial de Terrassa i vaig completar-la amb un MBA per poder exercir amb solvència tasques de management. A nivell professional, he tingut la sort de treballar en diferents empreses. Vaig ser director de projectes a MENTA (que avui en dia és ONO) i responsable del Departament d’Enginyeria d’EIFFAGE ENERGÍA, dirigint una delegació de negoci. També vaig tenir la oportunitat de ser 3 anys a EULEN com a gerent de Catalunya i 6 anys a SPIE IBÉRICA com a director de la divisió de Terciari. Tot això m’ha aportat un background excel·lent per l’actual repte de dirigir una part de negoci del grup CLECE a Catalunya, com és l’empresa NDAVANT FACILITY SERVICES, de la qual porto la Direcció Executiva. Paral·lelament, sóc el representat del grup de treball de Facility Services de l’ACEDE, l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris.

 

Voldríem també que ens expliqués una mica a què es dedica l’empresa NDAVANT...

NDAVANT FACILITY SERVICES es dedica a prestar serveis a clients públics i privats en dues modalitats:

  • Prestació de serveis integrats: neteja, seguretat, manteniment, jardineria... que podem prestar per a un mateix client però sense gestió unificada.
  • Facility Services i Management: quan addicionalment prestem la gestió integrada amb la figura d’un facility manager.

El client disposa així d’un únic interlocutor i d’un estalvi notable en les sinèrgies que suposa poder organitzar els plans de treball i els efectius propis. Estem molt satisfets de comptar amb un valor diferencial que ens distancia d’altres empreses: tots els professionals de les diverses àrees (tècnics de manteniment, jardiners...) són personal propi del grup. Compartim els estàndards de qualitat del grup i gaudim de la proximitat i immediatesa de disposar de totes les dades necessàries, poden organitzar la producció des d’un punt de vista privilegiat i òptim. El ventall de serveis que oferim els nostres clients són:

  • Manteniment multitècnic: Electricitat MT i AT, climatització, calderes, ACS, SAIs, ventilació, veu i dades, contra incendis, grups electrògens, elevadors, eficiència energètica...
  • Mercat Verd: Jardineria, sistemes de drenatge i reg, gestió mediambiental, prevenció de la legionel·losi, recollida de residus...
  • Neteja especialitzada: grans superfícies, neteja industrial, façanes de vidre, neteges tècniques, desinfecció de sales blanques com són laboratoris o quiròfans...
  • Vigilància i seguretat: Protecció de béns i persones, serveis de vigilància, sistemes de seguretat, assessoria en seguretat...
  • Serveis Auxiliars: Control d’accessos, atenció informativa, atenció telefònica, transports interns...

Treballem amb clients molt importants com CatSalut i l’Institut Català de la Salut (manteniment multitècnic), Transports Metropolitans de Barcelona (neteja), Infraestructures de la Generalitat (manteniment), l’Ajuntament de Barcelona (neteja), l’Hospital de Bellvitge (neteja), centres esportius municipals... A nivell de grup, treballem també per Endesa (Facility Services integrals de tots el edificis corporatius), per al Banc de Sang i Teixits (seguretat i neteja), o per Cementeris de Barcelona (mercat verd). És per tant una cartera de clients referencials i d’una alta exigència.

 

Perfecte, i com veu l’estat actual del sector de Facility Management a Catalunya?

L’Administració Pública camina molt més lentament que el sector privat en quant a acceptar la integració de serveis, tot i que això comença a canviar en institucions com l’Ajuntament de Barcelona, de moment només en fase d’aproximació i en projectes pilots. El client privat, al contrari, té clar que la forma d’estalviar és reduir costos d’estructura i integrar serveis, sota la gestió d’un facility manager de confiança. És una tendència tant al sector industrial (automoció i farma, per exemple) com al terciari (Retail i Real Estate). Nosaltres estem col·laborant amb l’Administració per ajudar-los a dur a terme els projectes pilot. Entenem que si al sector privat és tan patent la millora de costos fent servir el Facility Management, també se n’hauria d’aprofitar la societat, des de l’Administració Pública.

 

Quina creu que serà l’evolució en els pròxims anys del mercat del Facility Management a Catalunya?

Respecte el sector públic, tot depèn de les consignes i directrius que l’Administració Pública defineixi en els seus plecs, ja que no veuen clara la tendència a unificar contractes. Respecte el sector privat, no hi ha cap dubte de què el futur està en els contractes integrats. De fet, tot el sector evoluciona ràpidament cap aquests contractes.

 

Com creu que pot ajudar l’Associació Catalana de Facility Management al desenvolupament i consolidació del mercat del Facility Management a Catalunya?

L’ACFM pot promoure la contractació integral informant dels seus avantatges, tant en costos com en gestió. Això es pot fer mitjançant actes i esdeveniments a un públic ampli i variat, multiclient, on es puguin exposar casos d’èxit privats o públics. Això segur que farà que el mercat de Facility Management avanci a Catalunya i que es faci palès que proporciona un valor afegit al client. L’ACFM també té una tasca de fer arribar i fomentar en les Administracions Públiques els avantatges de la gestió integral. Un punt important seria traslladar l’experiència del sector privat al sector públic, no només dins l’entorn català sinó també la experiència en altres països.

 

Vol dir alguna cosa més?

Sí, és important destacar que l’ACFM ve a omplir el buit que hi ha a Catalunya en el sector del Facility Management. Però seria també interessant que l’ACFM tendís ponts a altres organitzacions amb les que pot tenir punts de contacte, com podrien ser l’ACEDE, AEM, IFMA, ASPEL, ASCEN...

Utilitzem cookies al nostre lloc web. Unes són essencials per al funcionament del lloc, mentre que d’altres ens ajuden a millorar aquest lloc i l’experiència de l’usuari (cookies de seguiment). Podeu decidir si voleu permetre o no cookies. Tingueu en compte que si les rebutgeu, és possible que no pugueu utilitzar totes les funcionalitats del lloc.