Tot Facility Manager té com una de les seves majors preocupacions la disponibilitat de les instal·lacions. Una de les parts més importants de les mateixes és el sistema de distribució elèctrica.

L'absència de fluid elèctric en una part de les nostres instal·lacions és, òbviament, un problema major ja que pot pot provocar simplement una insatisfacció de l'usuari o un problema greu (per exemple si en les nostres instal·lacions tenim cambres frigorífiques).

Les instal·lacions elèctriques poden tenir el millor disseny conceptual (redundància, bucles, .. etc) i fins i tot el millor material elèctric o estar sobredimensionades i això no vol dir que siguin vàlides per a la seva explotació si els valors de regulació de les seves proteccions elèctriques no són els adients . Quantes vegades no haurem vist una gran apagada a grans instal·lacions públiques o parades de fàbriques (amb tots els costos associats) a causa d'una actuació incorrecta de les proteccions elèctriques de la instal·lació. Hem de tenir en compte que no és suficient que una protecció elèctrica actui si apareix un defecte, sinó que ha d'actuar únicament la protecció més propera al problema per evitar deixar sense servei altres parts vitals de les instal·lacions.

Un altre punt a destacar, i no menys important, és que és tan crítica la selectivitat en un sistema de Mitja Tensió (en endavant, MT) com un sistema de Baixa Tensió (en endavant, BT). Tendim a infravalorar els possibles efectes d'una absència de selectivitat entre proteccions de BT i això ens pot comportar sorpreses molt desagradables. Quantes vegades no s'ha aturat la producció d'una fàbrica per falta de lubricació causa de l'aturada d'una bomba d'oli?

Som conscients dels problemes adicionals en instal·lacions a causa d'actuacions aparentment intempestives? Hi ha hagut problemes en grans instal·lacions (aeroports, fàbriques, edificis de concurrència pública, .. etc) i sempre la resposta ha estat la mateixa: no s'havia considerat tots els aspectes en una regulació d'una protecció o aquestes regulacions no eren les adequades o fins i tot no existien.

La seva conseqüència és la realització d'un estudi de selectivitat o coordinació de proteccions tant en MT com BT. Per a això s'han d'utilitzar les diverses eines i programari de càlcul adients i aplicar les dades reals de la instal·lació per a :

  • Valorar els nivells de curtcircuit mínim i màxim en cada punt de la instal·lació.
  • Coneixent la filosofia d'explotació de la instal·lació protegir contra sobrecàrregues i desequilibris de càrrega així com puntes d'arrencada.
  • Coneixent els diversos elements que componen la instal·lació elèctrica (cabines MT, cables, motors, condensadors, ... etc) assegurar que estan correctament protegits tant davant sobrecàrrega com curtcircuit com davant l'esdeveniment més habitual, els defectes a terra.
  • Recomanar la millor protecció davant el règim de neutre de la instal·lació (a terra, impedant, aïllat, .. etc) no només per protegir la mateixa, si no per el més important, la protecció de les persones.

Només un estudi tècnic profund incloent la qualitat dels elements de tall, els equips de protecció i les regulacions dels mateixos poden garantir la disponibilitat adient de les nostres instal·lacions i, per tant, minimitzar tant els riscos per a les persones com els riscos econòmics associats a un esdeveniment elèctric. Tenir aquest punt analitzat i contrastat s'està convertint en un MUST BE per als Facility Managers.

Les cookies ens faciliten la prestació dels nostres serveis. Amb l'ús dels nostres serveis, ens permet utilitzar cookies.