Organitzat pel CAATEEB i previ al European BIM Summit 2019, el passat dia 26 de març es va celebrar un nou European BIM Summit (EBS) Day al Roca Barcelona Gallery. L'ACFM va col·laborar amb la presentació d'una ponència relativa al BIM 7D O&M (Setena Dimensió d’Operació i Manteniment).

La gestió del manteniment, tan sigui d’edificis i infraestructures públiques com privades, en l’àmbit anglosaxó s’ha convertit en un aspecte clau del cicle d’una construcció. A la cultura llatina, el manteniment necessita una evolució important per entendre que existeixen uns requeriments dels propietaris o gestors potser més importants que els espacials i que van a condicionar més temps dedicat a la fase de planificació, projecte o construcció.

A la ponència de l'ACFM, a càrrec del seu responsable de la Comissió BIM i vocal de Relacions, va quedar palès que

  • és imperatiu, estandaritzar la classificació dels inventaris (un objectiu de la comissió),
  • que l’eina de Gestió de FM, estigui integrada amb el model BIM, per tal que dita informació es mantingui actualitzada i pervisqui els 50 anys de vida comptable d’un immoble i
  • que els Facility Managers son imprescindibles per a realitzar un BIM 7D.

 

 

Les cookies ens faciliten la prestació dels nostres serveis. Amb l'ús dels nostres serveis, ens permet utilitzar cookies.