El dia 15 de juny tindrà lloc la Jornada de Constitució de la Comissió de Noves Tecnologies.

Ordre del dia:

  • Objectius de reunió.
  • Presentació dels assistents.
  • Debat obert sobre les àrees de treball.
  • Altres actors: Administració pública, associacions, col·legis professionals...
  • Organització de la comissió: responsable, agenda, funcionament...
  • Conclusions.

Els interessats hauran d’enviar un correu a el 13 de juny com a molt tard manifestant el seu interès en la Comissió: No és imprescindible però desitjable per la gestió de l’espai. Consulteu l'Agenda per conèixer lloc i hora.

Participa en la reunió i col·labora en la Comissió en l'àmbit del Facility Management!