La Junta Directiva de l'Associació Catalana de Facility Management confirma definitivament la celebració de l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària d'Associats/des pel proper 22 de juny a les 18:00h.

Donada la vigència de l’estat d’alarma derivat de la Covid19, les mesures de seguretat vigents i amb l’ànim de garantir i no posar en perill la salut de les persones, la Junta Directiva, d’acord amb les previsions de l’article 40 del RDL 8/2020, 14 de març, us comunica:

  • L'Assemblea tindrà lloc utilitzant una plataforma informàtica de videoconferència, actuant l'Associació com a organitzadora i amfitriona. La plataforma compleix els principis jurídics exigibles d'autenticitat i de connexió plurilateral en temps real amb imatge i so. Per a això haureu d'accedir a la direcció en internet que us farem arribar, que és un enllaç que us permetrà incorporar-vos a la videoconferència.
  • Rebut aquest enllaç podreu connectar-vos mitjançant aplicació dedicada o amb el vostre navegador. Si opteu per l’ús en el vostre navegador, la connexió suposa la instal·lació d’un complement per garantir la correcta experiència d’ús com a visitant i la primera vegada que s’utilitzi. Més informació i requeriments que ha de tenir el vostre equip tècnic (ordinador o telèfon mòbil amb càmera web i àudio) i/o l'aplicació o programa que han de tenir en el vostre dispositiu per connectar-se en la data i hora prevista a la videoconferència els trobareu aquí.

L'ordre del dia, segons la convocatòria, és el següent:

  1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la darrera Assemblea General celebrada el 8 d’abril de 2019.
  2. Presentació i aprovació, si s'escau, de la Memòria d'Activitats de l'any 2019.
  3. Presentació i aprovació, si s'escau, de l'Estat de Comptes de l'any 2019.
  4. Presentació i aprovació, si s'escau, de la revisió del Pressupost de l’Associació per l'any 2020.
  5. Informació de les principals actuacions realitzades i a fer durant l'any 2020.
  6. Presentació Comissió Noves Tecnologies.
  7. Elecció, per finalització del mandat, dels càrrecs de la Junta Directiva de l’Associació, pel període estatutari de 3 anys, (art. 8 dels Estatuts). Cas d’haver-hi una única candidatura, es procedirà a la seva proclamació i acceptació dels càrrecs sense més tràmit.

Us recordem que els documents relacionats amb l'ordre del dia de l'Assemblea es troben a disposició dels associats/des a la secció Documentació. Hem afegit el document de delegació de vot per l’Assemblea per aquells/es associats/des que vulguin fer-ne ús d’ell. En tot cas, l’associat/da que vulgui delegar el seu vot, l’haurà d’enviar per correu electrònic al Secretari de la Junta Directiva, com a molt tard, a les 15.00 hores del mateix dia 22 de juny.

Utilitzem cookies al nostre lloc web. Unes són essencials per al funcionament del lloc, mentre que d’altres ens ajuden a millorar aquest lloc i l’experiència de l’usuari (cookies de seguiment). Podeu decidir si voleu permetre o no cookies. Tingueu en compte que si les rebutgeu, és possible que no pugueu utilitzar totes les funcionalitats del lloc.