La Junta Directiva de l'Associació Catalana de Facility Management convoca l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària d'Associats/des pel proper dia 20 de juny de 2022 a les 18:00 en primera convocatòria i a les 18:15 en segona convocatòria en cas de no haver-se assolit el mínim establert (1/3 o més dels associats) a la primera convocatòria.

Es prega màxima puntualitat pel bé de tots. L'Assemblea tindrà lloc a la seu del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona, CAATEEB, carrer Bon Pastor, número 5 – 08021 Barcelona.

Prèvies:

 • Benvinguda de l'ACFM a càrrec del President, Sr. Manuel Járrega;
 • Benvinguda del CAATEEB a càrrec del Director General, Sr. Òscar Garcia;
 • Presentació i xerrada a càrrec del Sr. Antoni Franquesa, de Factor Energia, “Com podem fer front a l’elevat cost de l’energia”;
 • Assemblea General Ordinària de l'ACFM amb l'ordre del dia:
  • 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l'Assemblea General anterior.
  • 2. Lectura i aprovació, si s'escau, de la Memòria d'Activitats de l’any 2021.
  • 3. Presentació i aprovació, si s'escau, de l'Estat de Comptes de l’any 2021 i del Pressupost de l’Associació per l’any 2022.
  • 4. Presentació i Estat de les accions de l’any 2022.
  • 5. Presentació i aprovació, si s'escau, de les quotes per l’exercici 2023.
  • 6. Precs i preguntes.
 • Tancament de l'acte, per part del President de l'ACFM, Sr. Manuel Járrega.

Us recordem que els documents relacionats amb l'ordre del dia de l'Assemblea es trobaran a disposició dels associats/des a la secció Documentació.

Hem afegit el document de delegació de vot per a l'Assemblea per a aquells/es associats/des que vulguin fer-ne ús. En tot cas, el/la associat/da que vulgui delegar el seu vot, haurà de enviar-ho (per correu electrònic) al Secretari de la Junta Directiva, com a molt tard, a les 15.00 hores del mateix dia 20 de juny.

Utilitzem cookies al nostre lloc web. Unes són essencials per al funcionament del lloc, mentre que d’altres ens ajuden a millorar aquest lloc i l’experiència de l’usuari (cookies de seguiment). Podeu decidir si voleu permetre o no cookies. Tingueu en compte que si les rebutgeu, és possible que no pugueu utilitzar totes les funcionalitats del lloc.